TransExpedition

video-poster
TransExpedition
Produkcja i sprzedaż skroplonych gazów ropopochodnych
Produkty i usługi
Różne gatunki gazów
Różne gatunki gazów

Schemat technologiczny przedsiębiorstw przewiduje możliwość jednoczesnej pracy z różnymi gatunkami gazów

Infrastruktura
Infrastruktura Więcej informacji
01

Obiekt stanowi stację napełniania gazów wraz z drogami dojazdowymi – torami kolejowymi z wykonywaniem funkcji odbioru/zlewania gazu płynnego z cystern kolejowych i samochodowych

02

Przechowywanie produktów we flotach zbiorników

03

Produkcja mieszaniny LPG i wydanie/napełnianie gazu płynnego do cystern kolejowych i samochodowych

Własny tabor samochodowy składający się z cystern kolejowych
Własny tabor samochodowy składający się z cystern kolejowych
24 pojazdów i 55 wagonów cystern
Zaplecze administracyjno-bytowe
Zaplecze administracyjno-bytowe
Powierznia 1239,3 m2
Laboratorium
Laboratorium
Wyposażone w nowoczesny sprzęt
Swoja linija kolejowa
Swoja linija kolejowa
O długości 2,7 km
2 estakady do napełniania/opróżniania
3 estakady do napełniania/opróżniania
64 punkty
Estakada do przeglądów
Dostęp do kolei
O długości 421 m
Nasi partnerzy
W Białorusi
W Polsce
W Ukrainie
Rurociągi technologiczne
/
Rurociągi technologiczne

Faza parowa i ciekła LPG na terenie zakładu są transportowane poprzez rurociągi.

Parking
/
Parking

Na wyposażonym na terenie zakładu parkingu z udoskonaloną nawierzchnią są umieszczone:

przyjeżdżające, wyjeżdzające cysterny — pociągi do przewozy samochodu na okres między czynnościami opróżnienia i napełniania;

samochody osobowe kierowców, którzy wyjechali celem wykonania przewozu.

Parking jest ogrodzony i stale monitorowany.

Drogi kolejowe
/
Drogi kolejowe

Na terenie bazy produkcyjnej znajdują się drogi dojazdowe — roty kolejowe:

o długości 421 metr wraz estakadą kolejową do opróżnienia/napełniania:16 punktów;

o długości 2738,7 m z urządzeniem do przekazania zwrotnic — 5 szt., estakadą kolejową do opróżnienia/napełniania — 28 punktów oraz estakadą do przeglądów — 20 stanowisk.


Gwarancja jakości
Dla schematu technologicznego przedsiębiorstwa został wystawiony cały komplet certyfikatów i zaświadczeń, przeprowadzono kontrolę jakości
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego
Koncesja na prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego
Koncesja na prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego
Koncesja na handel hurtowy i detaliczny produktami naftowymi
Koncesja na handel hurtowy i detaliczny produktami naftowymi
Сертификат «Экспедитор Лидер 2011»
Сертификат «Экспедитор Лидер 2011»
Диплом победитель конкурса «Лучший экспортер 2017 года»
Диплом победитель конкурса «Лучший экспортер 2017 года»
Грамота за достижение высоких показателей <span class="nowrap">социально-экономического</span> развития в 2014 году
Грамота за достижение высоких показателей социально-экономического развития в 2014 году
Certyfikat robót i usług własnej produkcji
Certyfikat robót i usług własnej produkcji
loading map...