Organizacja przewozu LPG transportem kolejowym

Firma «TransExpedition» Wspólna Sp. z o.o. świadczy usługi spedycyjno-transportowe w zakresie organizacji przewozu gazu płynnego wagonami cysternami kolejowymi, odbiór, opróżnianie, przechowywanie, mieszanie i wysłanie ładunku ze stacji Wićba Kolei Białoruskich w kierunkach kraojwych oraz na eksport (do krajów Europy Wschodniej (Polski, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Słowacji, Mołdawii).

Do organizacji transportu gazów skroplonych wykorzystujemy własne specjalistyczne wagony cysterny do przewozu gazów skroplonych, a także angażujemy największych spedytorów i operatorów taboru.

Własny tabor kolejowy firmy «TransExpedition» Wspólna Sp. z o.o. to wagony cysterny, modele 15-1200-02, 15-1519-02 o pojemności kotła 73,9 m3 −75,70 m3, ładowność 40,80 ton — 46,00 ton, ma międzynarodowy poligon kursowania.

Wniosek o przewozy ładunków transportem kolejowym

Jeśli potrzebują Państwo usługi transportowe i spedycjyne w zakresie organizacji przewozu skroplonego gazu wraz z dostarczeniem specjalistycznych wagonów cystern, wypełnij wstępny wniosek o wysyłkę ładunku.

Informacje dotyczące ładunku
Objętość  *
Infromacje na temat przewozu
od
do
Dane kontaktowe
 * — wymagane pola

W przypadku wpisania nieprawidłowej informacji, wniosek może być pozostawiony bez rozpatrzenia.

Obliczenie stawek z tytułu kosztów organizacji przewozu ładunków transportem kolejowym:

Kraj docelowy Przejście graniczne Obroty poza RB, w wymiarz dobowym Stawka, USD/tona
Ukraina Słoweczno wywóz 10 49
Goryń wywóz 49
Terechowka wywóz 47
Polska Brześć Centralna wywóz 8 54
Bruzgi wywóz 52
Swisłocz wywóz 51
Łotwa Bigosowo wywóz 9 37

Stawka obejmuje koszty organizacji przewozu ładunków swoim taborze naszego przedsiębiorstwa, opłaty przewozowe i dodatkowe opłaty za transport załadowanych i zwrot pustych cystern po Kolejach Białoruskich.