Sprzedaż nieodebranych dóbr towarowo-materialnych

Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena, rubli, kopiejek Wartość, rubli, kopiejek Stawka podatkowa VAT, % Kwota VAT, rubli, kopiejek Wartość brutto, rubli, kopiejek Ilość pozycji Waga ładunku Uwaga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zawór kulowy kołnierzowy DU150 RU2,5 st20 NGH.010.150.000.03 (gaz o gatunku A) szt. 3 1 200,00 3 600,00 20% 720,00 4 320,00 1 0.26 Cena producenta: 1200;
hurt.dopłata: 0%
Zawór kulowy kołnierzowy DU20 RU2,5MPa st20 NGH.110.020.000.03 (gaz o gatunku А) szt. 22 100,00 2 200,00 20% 440,00 2 640,00 1 0.09 Cena producenta: 100;
hurt.dopłata: 0%
Zawór kulowy kołnierzowy DU150 RU2,5 MPa NGH.110.150.000.03 (gaz o gatunku A) szt. 61 240,00 14 640,00 20% 2 928,00 17 568,00 1 1.53 Cena producenta: 240;
hurt.dopłata: 0%
Zawór kulowy kołnierzowy DU50 RU2,5 MPa NGH.110.050.000.03 (gaz o gatunku A) szt. 6 1 200,00 7 200,00 20% 1 440,00 8 640,00 1 0.24 Cena producenta: 1200;
hurt.dopłata: 0%
Gaz płynny węglowodorowy przeznaczony na eksport (spełnia wymagania obowiązujące w UE) szt. 33 180,00 5 940,00 20% 1 188,00 7 128,00 1 0.50 Cena producenta: 180;
hurt.dopłata: 0%