Modernizacja i rozwój

    W wyniku modernizacji przeprowadzonej przez firmę «TransExpedition» Wspólna Sp. z o.o. w ostatnich latach baza produkcyjna została przekształcona na zaawansowany ze względu technologicznego zakład służący do odbioru, wydania, przechowywania mieszaniny gazów płynnych węglowodorowych, a także produkcji mieszanek o zadeklarowanych parametrach.

   W wyniku modernizacji przeprowadzonej przez firmę «TransExpedition» Wspólna Sp. z o.o. w ostatnich latach baza produkcyjna została przekształcona na zaawansowany ze względu technologicznego zakład służący do odbioru, wydania, przechowywania mieszaniny gazów płynnych węglowodorowych, a także produkcji mieszanek o zadeklarowanych parametrach.