Historia

Firma «TransExpedition» Wspólna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Republika Białoruś) powstała w 2007 roku.

Datą państwowej rejestracji jest 16 sierpnia 2007 roku.

Od roku 2007 do 2010 spółka świadczyła usługi transportowo-spedycyjne w zakresie przewozu gazu płynnego węglowodorowego (LPG) własnymi wagonami cysternami kolejowymi.

Poczynając od roku 2010 firma zajmuje się produkcją i realizacją LPG, a także rozwija działalność w zakresie świadczenia usług przewozu LPG środkami transportu samochodowego i kolejowego.

Z dniem 17 września 2010 roku firma «TransExpedition» Wspólna Sp. z o.o. jest rezydentem WSE «Witebsk».

Od początku funkcjonowania przedsiębiorstwa stworzono ponad 90 nowych miejsc pracy.